Obchod a skladování zemědělských komodit

·         posklizňová linka

Sušení odpadním teplem z bioplynové stanice - můžeme nabídnout lepší ceny. Čištění 80 tun za hodinu. Laboratorní testy. Uskladnění komodit. Zobchodování komodit jako jsou pšenice, ječmen, řepka olejka a triticale. Přeprava komodit pomocí vlastní kamionové dopravy (JAFA ZEMĚDĚLSKÉ SLUŽBY s.r.o.). Díky moderní technologii Vám můžeme nabídnout vysokou flexibilitu i v době sklizně.

·         moření osiv

Moření mořičkou Cimbria CC10DOCX. Provádíme moření veškerých obilovin a řepky. Moříme tekutými mořidly. Kapacita moření je 2t za hodinu. Cenu moření Vám rádi sdělíme.

Kontakty:

Jednatel společnosti: František Janovský
Tel.: +420 602 166 178
E-mail: f.janovsky@jafa.farm 

Obchod, komodity:
tel.: +420 602 166 178

Obsluha: Jakub Jiřinec
tel.: +420 602 338 651

Fakturace skladování: Kristýna Nekolová
tel.: +420 725 525 760
E-mail: jafa.logistika@jafa.farm