Provádíme rostlinnou a živočišnou výrobu. Nabízíme zemědělské služby, rozšířené o možnost skladování zemědělských komodit. 

Dále nabízíme zemní a manipulační práce. Provozujeme bioplynovou stanici o výkonu 1263 kW.

·         zemědělská výroba

Rostlinnou výrobu provádíme z větší části na orné půdě, pouze 90 ha z celkové výměry jsou louky. Na orné půdě pěstujeme převážně řepku, pšenici, ječmen a kukuřici do naší bioplynové stanice v Jarošovicích.

·         zemědělské služby

Setí obilovin a kukuřice, aplikace kejdy, aplikace digestátu, kombajnová sklizeň obilovin, mulčování, přeprava komodit velkoobjemovými traktorovými návěsy.

·         zemní a manipulační práce

Výkopové práce, skládání, nakládání.

·         bioplynová stanice Jarošovice

Výkon elektrický 1263 kW, výkon tepelný 1242 kW, dva motory Jenbacher o výkonu 637 kW a 626 kW

Kontakty:

Majitel firmy:  František Janovský
tel.: +420 602 166 178
E-mail:  f.janovsky@jafa.farmf.janovsky@janovskyagro.cz

Vedoucí služeb: Václav Liška
tel.: +420 702 018 200
E-mail: sluzby@jafa.farmsluzby@janovskyagro.cz

Evidence pozemků:  Ing. Monika Hulanová
tel.: +420 725 596 781
E-mail: pozemky.jafa@jafa.farmpozemky.jafa@janovskyagro.cz

Vedoucí bioplynové stanice: Milan Pacola
tel.: +420 606 050 550
E-mail:  bps.jarosovice@jafa.farm,  bps.jarosovice@janovskyagro.cz

Fakturace: Petra Mrázová
t
el. : +420 720 937 958
E-mail:  fakturace.jafa@jafa.farmfakturace.jafa@janovskyagro.cz

Mzdová účetní: Martina Kopřivová, DiS.
tel.:  +420 606 050 560
E-mail: info.janovsky@jafa.farminfo.janovsky@janovskyagro.cz

Účetní: Jitka Janovská
tel.: +420 722 908 256
E-mail:  info@jafa.farm, info@janovskyagro.cz